» Knowledge Partners Etusivu

2.30

OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PERINTÄÄN

Perijätär 2.30 -ohjelma on ammattimaiseen perintään tarkoitettu ohjelmatyökalu, joka soveltuu kustannuksiltaan ja käyttömukavuudeltaan myöskin sellaisen toimiston käyttöön, joka ottaa vastaan perintätoimeksiantoja sivutoimisesti. Ohjelma-automatiikka tuottaa perintälaskut, toimeksiantovahvistukset, uudet maksukehoitukset jne syötettyjen parametrien mukaan. Kuitenkin ohjelman erityisominaisuutena on sitä varten kehitetty perintätyöskentelyruutu, joka näyttää toimeksiannot niiden  kiireellisyysjärjestyksessä. Näin käyttäjän on helppo saada yhdellä silmäyksellä kuva toimeksiantojen tilasta, ja tehdä näihin tarvittavat toimenpiteet myös automatiikan ulkopuolella. 

Ohjelman kehittäminen ja Käyttäjän kustannukset
Perijätär –ohjelmaa pidetään päivityksillä tiukasti ajan tasalla yleisten käyttömukavuustoiveiden, juridisten erityisvaatimusten ja soveltamiskäytännön suhteen. Perijätär –ohjelman lisenssinhaltijoilla ei ole ylläpitomaksua, vaan jokaisesta päivityksestä lähetetään lisenssinhaltoijoille tarjous, ja käyttäjä valitsee itse tarvitsemansa uudet piirteet. Päivityskustannuksetkin ovat muiden vastaavien ohjelmistojen ylläpitokustannuksiin nähden erittäin kohtuulliset (ominaisuuksista riippuen 30-300 EUR).

Päivityksissä tuodaan uusia ominaisuuksia asiakkaiden toivomien lisäpiirteiden tai lainsäädännöllisten muutosten mukaisesti. 

Ohjelman toimintaympäristö
Perijätär 2.30 on Windows-ympäristöön suunniteltu tietokantaohjelmisto. Laitteistovaatimuksena on Pentium-tasoisella prosessorilla varustettu, Win 98 tai sitä tuoreemmalla käyttöjärjestelmällä varustettu laitteisto. Mitään muita ohjelmistovaatimuksia ympäristölle ei ole (vrt. SQL joissain tietokantapohjaisissa ohjelmistoissa), vaan ohjelma toimii itsenäisesti käyttöjärjestelmän päällä. Suosittelemme kuhunkin koneeseen, josta ohjelmaa käytetään minimissään 64 MB keskusmuistia. Verkkoympäristönä suositellaan 100 Mb nopeudella varustettua laitteistoa.

Hinnat
Perijätär 2.30 -lisensiointi yhteen koneeseen on hinnaltaan 3.000 EUR + alv, kahteen koneeseen verkkoversiona 4.620 EUR + alv, ja kolmeen koneeseen verkkoversiona 5.940 EUR + alv. Useamman koneen lisensiointiin teemme mielellämme tarjouksen. 

 

2.20

2.20

2.00

2.30

2.30

2.30

2.00

Knowledge Partners Oy | Fleminginkatu 2 | 00530 Helsinki, Finland | www.knowledgepartners.fi
Outi Laakso | Tel. +358 (0) 40 5421 831 | Fax +358 (0) 201 553 404 | outi.laakso [at] knows.pp.fi
Copyright 2007 Knowledge Partners Oy