» Knowledge Partners Etusivu

2.30

OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PESÄNHOITOON

Pesänhoitaja 2.30 käsittelee kaikki pesänhoidon vaiheet. Se on päivitetty vastaamaan Konkurssilain asettamia haasteita; Sen automatiikka tukee mm ennakkotilitysten suorittamista hoitamalla siihen liittyvät monivaiheiset laskentatapahtumat kohdistuksineen. Pesänhoitaja nopeuttaa pesänhoidon rutiineja silloinkin, kun pesä on raukeava. Ohjelmalla voidaan hoitaa myös joustavasti vain jokin pesänhoidon vaiheista.

Ohjelman kehittäminen ja Käyttäjän kustannukset
Pesänhoitaja –ohjelmaa pidetään päivityksillä tiukasti ajan tasalla yleisten käyttömukavuustoiveiden, juridisten erityisvaatimusten ja soveltamiskäytännön suhteen. Pesnhoitaja –ohjelman lisenssinhaltijoilla ei ole ylläpitomaksua, vaan jokaisesta päivityksestä lähetetään lisenssinhaltoijoille tarjous, ja käyttäjä valitsee itse tarvitsemansa uudet piirteet. Päivityskustannuksetkin ovat muiden vastaavien ohjelmistojen ylläpitokustannuksiin nähden erittäin kohtuulliset (ominaisuuksista riippuen 30-300 EUR).

Päivityksissä tuodaan uusia ominaisuuksia asiakkaiden toivomien lisäpiirteiden tai lainsäädännöllisten muutosten mukaisesti. 

Ohjelman toimintaympäristö
Pesänhoitaja 2.30 on Windows-ympäristöön suunniteltu tietokantaohjelmisto. Laitteistovaatimuksena on Pentium-tasoisella prosessorilla varustettu, Win 98 tai sitä tuoreemmalla käyttöjärjestelmällä varustettu laitteisto. Mitään muita ohjelmistovaatimuksia ympäristölle ei ole (vrt. SQL joissain tietokantapohjaisissa ohjelmistoissa), vaan ohjelma toimii itsenäisesti käyttöjärjestelmän päällä. Suosittelemme kuhunkin koneeseen, josta ohjelmaa käytetään minimissään 64 MB keskusmuistia. Verkkoympäristönä suositellaan 100 Mb nopeudella varustettua laitteistoa.

Hinnat
Pesänhoitaja 2.30 -lisensiointi yhteen koneeseen on hinnaltaan 3.000 EUR + alv, toiseen koneeseen verkkoversiona 1.620 EUR + alv, ja kolmanteen koneeseen verkkoversiona 1.320 EUR + alv. Useamman koneen lisensiointiin teemme mielellämme tarjouksen. 

 

2.20

2.20

2.00

2.30

2.30

2.30

2.00

Knowledge Partners Oy | Fleminginkatu 2 | 00530 Helsinki, Finland | www.knowledgepartners.fi
Outi Laakso | Tel. +358 (0) 40 5421 831 | Fax +358 (0) 201 553 404 | outi.laakso [at] knows.pp.fi
Copyright 2007 Knowledge Partners Oy